menuordersearch
sepanjexport.com

امزجه ( مزاجها )

(0)
(0)
مزاج خودرا بشناسیم

 مزاج

-مزاج در لغت به معنی درهم آمیختن است و در طب سنتی به مفهوم کیفیت یکسان جدیدی است که در نتیجه آمیختن ارکان ( رکن ها ) با یک دیگرو فعل و انفعالات آنها در یک جسم مرکب به وجو د می آید

-از دیدگاه طب سنتی هر جسم مرکب از چهار رکن  یا عنصر ( آتش ، هوا، آب و خاک )تشکیل شده است ،اختلاف مقدار این عناصر در اجسام آنهارابا یک دیگر متفاوت می نماید و یا به عبارت دیگر مقدار و نسبت موجود از هرکدام از این ارکان تعیین کننده مزاج خواهد بود

-در جهان آفرینش و به ازای موجودات زنده و جاندار و بیجان بی نهایت مزاج داریم ، چراکه نسبت آمیختن عناصر چهار گانه با هم  متفاوت است . در میان انسانها نیز با وجود طبقه بندی های کلی در مزاج ها اصلی ( ذاتی ،جبلی ، مادر زادی ، مولودی ) و اکتسابی افراد  در حقیقت هر مزاج درای طیف گسترده ای است تا جایی که می توان گفت هیچ دو فردی یکسان نیستند و بنابراین تشخیص سلامتی و در مان یک بیماری در دوفرد نمی تواند یکسان باشد

نکته :

فقط مزاج انسان به میزان زیادی در اثر عوامل مختلف تغییر می کند اما در طبیعت و یا مزاج حیونات و نباتات هیچ وقت به طور کامل تغییر نمی نماید و این موضوع نیز باعث ایجاد تغییر کلی د رکیفیت آنها نمی شود به طور مثال سیر گر م است در هر منطقه جغرافیای که کشت می شود بسته به موقعیت اقلیمی میزان گرمی آن کمی تغییر می کند امـــــــــــــا د رکیفیت آن از نظر گرمی تاثیر ندارد

- بطورکلی  مزاجها را می توان به نه مزاج اصلی تقسیم نمود . لازم به ذکر است این مزاجها ممکن است از کنش عوامل خارجی ، داخلی ، روانی ، بیماری و مثل سن ، جنسیت ، مکان زندگی ، اعراض نفسانی و... تحت تاثر قرار گرفته و دگرگون شوند به تعبیر دیگر تغییر مزاج حاصل مراحل اکتسابی و یا عارضی می باشد

چگونگی تولید خلط در بدن

غذا پس از خوردن ابتدا از طریق مری وارد معده و در آنجا پس از گوارش و ترکیب شدن با شیره ها و مواد گوارشی موجود در معده تبدیل به عصاره ای شیر ه مانند به نام کیلوش شده و از آنجا به کبد میرود . در کبد هضم دوم و تفکیک روی آن صورت می گیرد و به جهار خلط ضفرا ، سودا، خون و بلغم تبدیل می گردد

صفرا ی طبیعی : کف مانند است در سطح قرار می گیرد

سودا  طبیعی: سنگین تر است و ته نشین می شود

خون یا دم : روان است و با حرارتی  معتدل . این قسمت خالص و در اثر حرارت متعادل خون به وجود می آید

بلغم : با توجه به حرارت کم به صورت خام است که این قسمت نپخته و نه خام است که بلغم گویند

صفرای غیر طبیعی که قسمت دیگری که در اثر حرارت زاد کبد می سورد که در سطح قرار می گیرد که لطیف تر و سبک تر است ( صفرای سوخته و مضر )

سودای غیر طبیعی : قسمتی غلیظ تر و در پایین قرا می گیرد

فرضیه تقسیم اخلاط

خون از لحاظ طب قدیم را می توان  به صورت زیر تفسیم نمود

وقتیکه خون از انسان به زمین ریخته می شود و یا در لوله آزمایش مدت زیادی مانده و لخته می شود حکما به تقسیم بندی زیر می رسند

- لایه اول : خون لخته شده و به رنگ سیاه که حاصل تجمع گلبولهای قرمز و فیبرین می باشد که حکما آن را سودا می نامند

- لایه دوم : کم نگ تر است و مایل به سفید و از لاشه های گلبول های سفید و پلاکتها تشکیل شده و به علت سفیدی بیشتر شبیه ترشحات بینی و مخاط ها است که حکما به آن بلغم می گویند

- لایه سوم : که محتوی  ماه رنگی خون رقیق شده یا سرم خون است و بشترین قسمت خون را تشکیل می دهد که به رنگ گلی بوده و حکما به آ« خون گلی و یا دم نامیدند

- لایه چهارم : بالاترین قسمت که مایل به زردی و به علت وجود صفرا سبک بوده و بیشتر درروی آن می ایستد ووقتی تکان داده شود کف می کند که حکما به آن  زرد آب یا صفرا می گویند

شناخت کامل اخلاط

سودا :

سودا ماده ای ساه رنگ است که در کبد تولیدمی شود و جایگاه اصلی آن طحال است . طبع آن مانند خاک سردو خشک است و مزه آن ترش ، گس متمایل به تلخی است

سودای طبیعی : همان رسوباتی است که در خون ایجادمی شود و باعث تیرگی خون می باشد . مزه آن شیرین ، گس و متمایل به تلخ است سودای طبیعی بعد از تولیدبه دو قسمت تقسیم می شود

1- قسمتی وارد خون که باعث قدرت و استحکام بدن و تغذیه استخوانها

2- قسممتی که از خون خارج ووارد طحال شده که باعث تقویت دهانه معده و با ترشی خود تحریک می نماید و باعث می شود که انسان از گزسنگی و تحریک اشتها آگاه شود

بلغم : جایگاه خاصی در بدن ندارد و در تمام سطح بدن پخش می شود در حقیقت بلغم خلط خامی است که در صورت پخته شدن به خون که طبعی سردو مرطوب و مزه شیرین  دارد تبدیل شده و جود برای اندامهای مانند مغز ، مفاصل ضرروری است

خون : خون مایع است گرم و مرطوب که مبدا آن کبد و از طریق رگ ها در سراسر بدن جریان می یابد و عامل رسیدن غذا به اندامهاست خون طبیعی خنی است قرمز رنگ ، بسیار شیرین ، بدون بوی بد که از کبد خارج  و به قلب می رود

صفرا : مایعی است زرد رنگ ، تلخ ، دارای طبعی گرم و خشک  که در کبد تولید و جایگاه آن در کیسه صفرا می باشد . صفرا مانند خون برای بدن ضرور است صفرا باعث خوب کار کردن ریه ، پاک شدن و دفع بلغم اضافی از روده ها ، تحریک ماهیچه ها مقعد می گردد

علت به وجود آمدن اخلاط و عملکرد آن

صفرا

علت به وجو دآمدن از مصرف غذا های نرم ، گرم ، چرب ، و تند به وجود می آید

حرارت معتدل باعث به وجود آمدن صفرای طبیعی و غیر معتدل باعث صفراس سوخته می شود

وظایف مهم صفرا : رساندن غذا به اعضایی است که باید در آنها کمی صفرا وجود داشته باشد تا خون را صاف نگه دارد

سودا

حرارت معتدل کبد باعث سودای طبیعی و حرارت زیاد باعث سودای سوخته می شود

علت مادی آن صرف غذا های غلیط ، گرم ، با رطوبت کم است

وضایف مهم آن رساندن غذا به اعضایی است که برای تحریک دهانه معده و اشتها می باشد

خون

حرارت معتدل باعث ایجاد خون طبیعی می شود

علت مادی آن استفاده از غذا ها و نوشیدنی های متعادل و سازگار با مزاج است

بلغم

حرارت کم باعث به وجود آمدن بلغم می شود

علت مادی استفاده از خوراکی های غلیظ و لزج ، سرد و مرطوب ، پایین بودن حرارت به دلیل استفاده از دارو های نا مناسب و یا بیماری می باشد

مشخصات افراد گرم و خشک ، سرد وخشک ، گرم و تر ، سرد و تر ( به صورت تقر یبی )

افراد گرم و خشکاغلب دارای گروه خونی ABو PHحدود 8/5 می باشند ، دهان تلخ ، رنگ زبان و چشم زرد ، تشنگی و سوزش جگر ، زبری پوست صورت ، کدر بودن ادرار،عصبی شدن ، ناراحتی معده ، کم اشتهایی ، حالت تهوع ، سردرد و دردشقیقه ، سیاهی رفتن چشم ، سر گیجه ، خشکی پوست ،ترک خوردن پا ، گرمی بدن یا داشتن تب ، دیدن خواب های هولناک ، شوره سر ، نمایان شدن لکه ها سفید و یا قهو ه ای در صورت یا دیگر اعضای بدن ،ریزش مو، علاقه به نوشیدن آب یخ ،یبوست  ، بهانه جویی ، استعداد خوشنت و بدخلقی ، پاییز و زمستان را دوست دارد گاهی عاشق  ، گاهی سست ، گاهی پر انرژیس گاهی کم انرژی ، تند وتیز و بی قرار ، پر خاشگر ، میل جنسی بالا و اوان متغیر ، نا آرام و دودل
 افراد گرم وتراغلب دارای گروه Oو PHآن حدود 7/5 است ، مزه دهان شیرین ، رنگ زبامن قرمز ، سنگینی سر ، خمیازه کشیدن ، چرت زدن ، کنهدی حواس ، لزج یودن آب  دهان ، سرخی رنگ بدن ، خارش بدن ، بروز دمل ، جوش  ریر بدن ، کسالت و خمودگی ، گاه خون آمدن از بین دندان ، علاقه مند به طبیعت ، بلند پرواز ، دور اندیش ، اهل عشق و محبیت ، خوش اخلاق و خوش روئ ، شجاع و جسور ، دارای توان ریسک ، اعتناد به نفس بالا ، سخاوتمند ، معمولا  بی نظم ، معمولا بد حال در تابستان ، میل و توان جنسی فراوان ، رگ های دست آشکار  و برجسته ، کم تشنه می شوند ، خورا ک خوبی دارند ، مصرف زیاد شیرینی در سطح پوست ایجاد  می کند
افراد سرد وتر

اغلب دارای گروه خونی BوPH آن کمتر از 7 است . مزه دهان ترش ، رنگ  زبان سفید ، سردی پوست بدن ، ذیر هضم شدن غذا ، آروغ زدن ، میل بسیار به خواب ، رقیق بودن آب بیتی ، کم حواسی ، زیادی بول ، دفع بول با فشار زیاد ، سستی و بی حالی ، بی حسی بودن بدن ، ریزش موی سر ، سفید شدن موئی سر ، درد معده و در د پشت ، کمر درد ،پادرد، زانو درد ، ترش شدن دهان ، ضعف بینایی ، تپش قلب ، تجارت پیشه ،گذشته نگر ، اهل سازش و بی اراده ، نیاز مند محبیت ، فراموش کار و کند ذهن ، میل جنسی بسیار کم ، ظریف و ریز بین

 

افراد سرد و خشک

اغلب دارای گروه خونی AوPHآن حدود 7 است ، مزه دهان شور ، رنگ زبان سیاه ، خستگی و کوفتگی ، لاغری ، پژمردگی روح و جسم ، بی نشاطی

یبوست مزاج ، خوخوری ، احساس سوزش در هنگام بول ،تیره بودن رنگ ادرار، تیره بودن مدفوع ، بوی بد دهان ، تاریکی چشم ، تیرگی رنگ صورت ، سوزش معده ، دید ن خواب های آشفته ، اخلاق تند وزشت ، دلتنگی و بی قراری ، به وجود آمدن لکه سیاه در بدن ، بیماری کولیت ( روده ) ، بیماری روحی وروانی ، لجباز ، اهل جدال و جنجال ، بدبین ، حساس ، نگران ، میل جنسی فراوان توان جنسی کم ، انتقام جو ، دارای وسواس ، نا آرام و همیشه در فکر ، علاقه  به بهار و تابستان ، اشتهای زیاد  ولی  کم خوراک ، دارای یبوست ، گرایش به شوری و شیرینی

غلبه  هر کدام  از اخلاط  در بدن ایجاد تغییبراتی می شود . غلبه این اخلاط دلایل  مختلفی  دارد مانند : تغذیه ، حالات فکری

و روانی ، تاثیرات اقلیمی ، مکان زندگی ، بیماری و...این عوامل می توانند باعث تغییر کیفیات چهار گانه مزاجی شوند

مزاج های نه گانه

از نظر اطباء اگر بدن انسان از مقادیری متناسب( مساوی ) عناصر چهار گانه ترکیب شده باشد مزاج معتدل و اگربا هم مساوی و در حد متوسط  نباشد  مزاج غیر معتدل می گویند

مزاجهای معتدل

الف: مزاج معتدل

معتدل نوعی اول ( قیاس یک نوع با خارج از نوع خود ) مانند قیاس مزاج انسان با حیوانات و نبات و جماد

معتدل نوع دوم ( قیاس فرد از یک نوع با افراد همنوع خو د

ب- معتدل صنفی

معتدل صنفی به اعتبار قیاس مزاج کسی از صنف خاص از اصناف بشر با فردی خارج از صنف او(  قیاس از یک اقلیم با یک اقلیم دیگر

معتدل صنفی  به اعتبار قیاس مزاج دو شخص از یک صنف

ج معتدل شخصی :

برای هر شخص معین تا یک موجود تندرست

بر ای هر فرد معین در اعتدال او  در برخی از اوقات و احوال  نسبت به سایر اوقات و احوال او

د - معتدل عضوی

معتدل عضوی به اعتبار قیاس مزاج شایسته یک عضو با اعضای دیگر

معتدل عضوی هر اندام نسبت به تمام احوال خود

( مزاج معتدل واقعی وجود ندارد )

مزاجهای غیر معتدل

به طور کلی مزاجهای غیر معتدل به دو دسته مفرد و مرکب تقسیم می شود که هر کدام به چهار قسمت تقسم می شود

الف ) مفرد : گرم - سرد - خشک -تر

ب) مرکب : گرم و خشک _ گرم و تر - سرد و تر - سرد و خشک

انواع مزاج های مربوط به انسان

1- مزاج سنین

مرحله رشد :گرم وتر ( از صفر تا سی سالگی )

مرحله جوانی :گرم و خشک (از 30 تا چهل سالگی )

مرحله میانسالی : سرد و خشک (از 40 تا 60 سالگی )

مرحله پیری : سرد و تر ( از 60 به بالا )

2- مزاج فصل ها

بهار : گرم وتر                 تابستان : گرم وخشک                پائیز : سردو تر                 زمستان : سرد و خشک

3- مزاج جنس

مزاج مردان نسبت به زنان گرم تر و خشک تر است ، در حالی که مزاج زنان بیشتر متمایل به سردی و تری است

4- مزاج مکان ( محیط زندگی )

کوهستان : سرد وخشک             بیابانی : گرم و خشک            مناطق کنار دریا که کوه در جنوب آن باشد : سرد وتر

مناطق کنار دریا که کوه در شمال آن باشد : گرم وتر

5- مزاج متغیر

6-مزاج مختلط

7- مزاج تغذیه

  • روغن کنجد : گرم وتر
  • روغن بادام شیرین :( معتدل )
  • روغن بادام تلخ :گرم وتر
  • روغن زیتون : گرم وخشک
  • شیره انگور : گرم و تر
  • سرکه : سردو خشک
  • سمنو : گرم ومعتدل
  • شکر سرخ : معتدل روبه سردوتر
  • شیره توت : گرم وتر

8- مزاج صنعتی

9- مزاج روحی و روانی

10- مزاج اندام و اعضا ء

 مزاج  اندام واعضای مختلف بدن انسان با توجه به نوع وظیفه و عملکرد آنها  با هم متفاوت است

-شریان ، قلب ،ورید  : گرم وخشک

-خون ، کبد ، گوشت :گرم و تر

-مو ، استخوان ، غضروف ، متر ، رباط ( زرد پی ) : سرد و خشک

-عصب ، چربی ، نخاع و غز : سرد و تر

11-مزاج مرض

12- مزاج گیاهان دارویی ( برخی از گیاهان )

نام گیاهطبیعت نام گیاهطبیعتنام گیاهطبیعتنام گیاهطبیعت

آرتیشو

گرم و خشکبالنگسردو خشکخرفهسرد و مرطوبسوسنبرگرم وخشک
افتیمونگرم و خشکبلادرگرم وخشکخشخاشسردو خشکسورنجانگرم وخشک
اکونیتسرد و خشکبومادرانگرم وخشکدارچینگرم وخشکسماقسردو خشک
املهسرد وخشکبیدخشت گرم ومرطوبدم اسبسردو خشکسناگرم وخشک
آنژلیکگرم و خشکپرسیاوشانمعتدلرازکسردو خشکسدرسردو خشک
آویشنگرم و خشکپیاز عنصلگرم وخشکرازیانهگرم وخشکسنبل الطیبگرم وخشک
آقطعیسرد وخشکتاج ریزیسردوخشکریواسگرم وخشکسقزگرم وخشک
آنزروتگرم وخشکتودریگرم مرطوبزردچوبهگرم وخشکسنجدسردو خشک
آرنیکاسردو خشکثعلبگرم وترزنجبیلگرم وخشکسویاگرم مرطوب
اکسیر ترکیگرم وخشکحناسرد و خشکزعفرانگرم وخشکسیاهدانهگرم وخشک
اکالیپتوسگرم وخشک جاوشیرگرم وخشکزنیانگرم وخشکشقاقلگرم مرطوب
اسطوخدوسگرم وخشکجوز بویاگرم وخشکزیره سبز گرم وخشکشنگسرد و خشک
اسفندگرم وخشکچایگرم وترزیره سیاهگرم وخشکشیر خشتگرم مرطوب
اسفرزهسرد و مرطوب چشم خروسگرم وخشکزالزالکسرد و خشکشیرین بیانگرم وخشک
بابا آدم گرم وخشکخبازی(پنیرک)سردو خشکزرشکسرد و خشکطباشیرسرد و خشک
بابونهگرم وخشکخردلگرم وخشکزغال اختهسرد و خشکعلف چشمهگرم وخشک
بارهنگسردو خشکخاکشیرگرم ومرطوبزبان گنجشکگرم وخشکعنابسردو خشک
بادرنجبویهگرم وخشکخارحسکگرم وخشکزیتونگرم وخشکعاز یاغیگرم وخشک
بادیان رومیگرم وخشکختمیسرد وتر سقمونیاگرم وخشکفلوس

گرم ومرطوب

 

فول(معزان)  سرد وترگندر             گرم وخشکگل همیشه یهارسردو خشکمخلصهگرم وخشک
قهوهسردو خشککورکگرم وخشکگلپرگرم وخشکمرزنجوشگرم وخشک
کافورسردو خشککنجدگرم ومرطوبگل رنگگرم وخشکمریم گلیگرم وخشک
کاسنیسردو مرطوبگل سرخ سردو خشکمارچوبهگرم وخشکموردسردو خشک
کرفسگرم وخشکگل گاوزبانگرم وخشکمازربونگرم وخشکمصطکیگرم وخشک
میخکگرم وخشکهلگرم وخشک 
ناخنکگرم وخشک

هلیله سیاه

سردو خشک 
نرگسگرم وخشکهندوانه ابوجهلگرم وخشک 
نیشکرگرم ومرطوبیونجهگرم ومرطوب 
نیل ( لاجورد)گرم وخشک   
نیلوفر آبیسردو خشک   
وانیلگرم وخشک   
وسمهگرم وخشک   

13- مزاج میو ه ها

نام میوه طبیعتنام میوهطبیعتنام میوهطبیعتنام میوهطبیعت
آلبالوسردو مرطوببالنگسردو خشکخیارسردوترنارنجسردو خشک
آلوسردو تربهگرم وترزرد آلوسردو ترنارنگیسردومرطوب
آناناسگرم ومرطوبپرتقالگرم وترسیب درختیگرم مرطوبنارگیلگرم وخشک
آووکادوگرم ومرطوبتوت قرمزسردو مرطوبگریب فورتسرد وترهلوسردو مرطوب
انارسردو خشکتوت فرنگیسردو مرطوبگرمکسردو مرطوبهندوانه سردو مرطوب
انبهگرم ومرطوبتمشکسردو خشکگلابیگرم وترگیلاسسرد ومرطوب
انگورگرم ومرطوبخرماگرم وخشکلیموترشسردو مرطوبتوت سفیدگرم ومرطوب
انجیر تازهگرم ومرطوبخربزهگرم وترلیمو شیرینسردو مرطوب  
ازگیلسردوخشکخرمالوگرم وخشکموزگرم و مرطوب  

15- مزاج دانه ها ،حبوبات و غلات

نام دانهطبیعتنام دانهطبیعتنام دانهطبیعتنام دانهطبیعت
ارزنسرد وترجوسردو خشکعدسمعتدل و خشک لوبیاگرم ومرطوب
بادامگرم وخشکخشخاشسردو خشکفندقگرم وخشکماشسردو خشک
باقلاسردو ترذرتمعتدل و خشککنجدگرم مرطوبنخود گرم وخشک
برنجسردو مرطوبسویاگرم ومرطوبگردوگرم وخشک  
پستهگرم وخشکشاه دانهگرم وخشکگندمگرم و معتدل  

16- مزاج سبزی ها

نام گیاهطبیعتنام گیاهطبیعتنام گیاهطبیعتنام گیاهطبیعت
اسفناجسردومرطوبجعفریگرم وخشکشنبلیلهگرم وخشککدو مسماییسردو مرطوب
بادمجانگرم وخشکچغندرمعتدل و مرطوبفلفلگرم وخشکگشنیزگرم وخشک
بامیهسردو مرطوب سیرگرم وخشکقارچمعتدل و گرمگوجه فرنگیسردومرطوب
پیازگرم وخشکسیب زمینیگرم ومرطوبکاهوسرد وترمرزهگرم وخشک
پونهگرم وخشکشاهیگرم وخشککلمگرم وخشک نعناعگرم وخشک
تربگرم ومرطوبشلغمگرم ومرطوبکلم بروکسلگرم وخشکهویجگرم ومرطوب
ترهگرم وخشکشویدگرم وخشککدو حلواییگرم ومرطوب  

17-مزاج لبینات

نام لبنیاتنوع مزاجدرجهمصلح نام لبنیاتنوع مزاجدرجهمصلح
آغوزگرم2-سر شیرسرو تر1عسل
پنیر تازهسردو تر2گردو،آویشن ،عسل ، نعناع خشک زیتونکرهگرم وتر1-2عسل ، شکر سرخ ،ادویه قابضه ،مربا
پنیر کهنهگرم وخشک2گردو،آویشن ،عسل ، نعناع خشکشیر شترگرم2-
خامه پاستوریزهسرد وتر1عسلشیر گاوگرم وخشک1-
خامه محلیگرم وخشک1عسلشیر گوسفندگرم1 
خمیر ترش(مایه گرم وخشک2-شیر پاستوریزهسردو تر1عسل ،گلاب ،هل
دوغ وماست سرد وتر2زنیان ، نعناع ، پونه ،آویشن ،سیر ، کاکوتی، زیتون ،سیاه دانهکشکسردو خشک2گلنگبین، سیر، نعناع

مصلح :ماده خوراکی یا غیر خوراکی می باشد که مصرف توام با سایر موادخوراکی  از عارضه احتمالی آنها  جلوگیری می نماید

18- مزاج انواع آجیل و مغزهای گیاهی

19- مزاج غذا های فر آوری شده

20- مزاج گوشت ها

-گوسفند : گرم و مرطوب

-گوشت بز : سرد و خشک

- گوشت گاو : سرد و خشک

-گوشت گوساله : معتدل ، مایل به سرد

- گوشت شکاری : میزان گرمی و خشکی از حیوانات اهلی بیشتر است

- گوشت پرندگان آبی سردی و رطوبت آن ها بیشتر از سایر پرندگان است

-گوشت پرندگان خشکی : گرم و خشک

-گوشت ما هی ها : سرد و مرطوبت

21-مزاج روغن ها

- روغن دنبه : سرد و تر

- روغن کنجد: گرم و خشک

- روغن گردو : گرم وخشک

- روغن بنفشه : معتدل در سردی و رطوبت

- روغن گل سرخ : سردو خشک

22-مزاج طبیعت فرآورده های حیوانی

-تخم مرغ : زرده آن گرم ، سفیده آن سرد است

- شیر : سردو ومرطوب

- روغن دنبه : سرد و مرطوب

-کره : سرد و مرطوب

-پنیر :سردو خشک ( پنیر مانده گرم و خشک و تند است و برای اعصاب ضرر دارد )

-کشک : سرد و خشک

-دوغ : سرد و مرطوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-samandehi
قوانین و شرایط • کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . • اطلاعات کاربری مشتری نزد فروشگاه محفوظ می باشد . مشتری نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی انجام می گردد بر عهده مشتری می باشد و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد. • کلیه خبر رسانی ها و ایمیل های ارسالی از جانب فروشگاه تنها با شماره و پست الکترونیک مندرج در سایت بوده و هرگونه پیام تحت عنوان فروشگاه از طریق شماره پیامک و پست الکترونیک فروشگاه ، فاقد اعتبار بوده و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی نماید. نحوه خرید از فروشگاه قبل از هرگونه اقدام جهت خرید، ابتدا در سایت ثبت نام و حساب کاربری برای ادامه مراحل خرید کالای مورد نظرتان ایجاد نمایید و سپس وارد حساب کاربری شده و بااستفاده از منوها ی وب سایت و یا اپلیکیشن، از منوی فروشگاه، محصول مورد نظر خود را انتخاب و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" محصول خــــــود را به لیست خریدهای خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روزهای تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می گردند سفارش های کمتر از 1500000ریال شامل هزینه ارسال می گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می شود. (تحویل کالا در محل و پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران می باشد ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار ، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می توان پروانه کسب وکار ، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) اینماد را نام برد که گزینه خوبی می باشد با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد قابل کلیک می باشد ) و یا مجوز کسب و کار می توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. ثبت سفارش خرید گیاهان دارویی تواند به دوصورت ثبت سفارش یا آنلاین انجام گیرد . انتخاب روش پرداخت با توجه به مقدار کالا و حجم خرید از لحاظ مالی و با عنایت به توان مشتری در خصوص استفاده از کارت ، اینترنت ، واریز دستی وثبت فیش واریزی و.....به عهده خریدار محترم می باشد . امکانات برای دوروش پرداخت آنلاین و واریز و ثبت فیش فراهم است
دفتر مرکزی - خیابان خیام - خیابان مختاری -کوی حاج جعفر حاج واحدی - کوی پاک آئین - پلاک 32 - کد پستی :1198936181
فکس : 02155630771 تلفن : 02155615236 -02155616408
09226981181-09100624984
09351662843- 09121244432
ایمیل : info@sepanjexport.com
seresht2366@gmail.com

اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران اتحادیه صادرات کنندگان گیاهان دارویی و مواد غذایی
aparattelegraminstagramsoroshyouyouyou
شرکت سازنده