menuordersearch
sepanjexport.com

صادرات سپنج

دسترسی سریع
جستجو در فروشگاه
گیاهان دارویی
خشکبار
مواد پروتئینی
خرما و انواع آن
عسل و انواع آن
روغن های خوراکی
محصولات ویژه
دم اسبی
قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
دم اسبیقیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید620 تومان موجود
آلاله
قیمت گرمی است (چند گرم نیازدارید؟) کلیک کنید و ادامه ....
آلالهقیمت گرمی است (چند گرم نیازدارید؟) کلیک کنید و ادامه .... تومان موجود
گزنه
قیمت گرمی(چندگرم نیازدارید؟)کلیک کنید،بنویسیدوادامه ..
گزنهقیمت گرمی(چندگرم نیازدارید؟)کلیک کنید،بنویسیدوادامه ..220 تومان موجود
علف چشمه
قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
علف چشمه قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید310 تومان موجود
کاسنی
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
کاسنی قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..170 تومان موجود
کمبو چای
قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
کمبو چایقیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید490 تومان موجود
زنیان
قیمت گرمی(چندگرم نیازدارید؟)کیلیک کنید،بنویسیدوادامه ..
زنیانقیمت گرمی(چندگرم نیازدارید؟)کیلیک کنید،بنویسیدوادامه ..140 تومان موجود
بابونه
قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید
بابونه قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید270 تومان موجود
قرقات
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه..
قرقات قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه..190 تومان موجود
بنفشه
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
بنفشهقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..240 تومان موجود
زیره سیاه
قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
زیره سیاه قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید240 تومان موجود
پیشنهاد ماجینسینگ
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
جینسینگ قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..4,200 تومان موجود
مریم گلی
قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
مریم گلیقیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید290 تومان موجود
سنبل الطیب
قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید
سنبل الطیب قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید750 تومان موجود
ثعلب قلوه
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
ثعلب قلوهقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..1,480 تومان موجود
تخم کدو
قیمت گرمی(چندگرم نیازدارید؟)کلیک کنید،بنویسیدوادامه ..
تخم کدوقیمت گرمی(چندگرم نیازدارید؟)کلیک کنید،بنویسیدوادامه ..60 تومان موجود
توت روباه
قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید
توت روباهقیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید320 تومان موجود
پوست درخت بلوط
قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید
پوست درخت بلوطقیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید650 تومان موجود
تره تیزک
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
تره تیزکقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....300 تومان موجود
گوش خر
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
گوش خرقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....400 تومان موجود
هوفاریقون
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
هوفاریقونقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....230 تومان موجود
گل غافث
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
گل غافثقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....300 تومان موجود
سنبل ختایی
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
سنبل ختاییقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....320 تومان موجود
درمنه
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
درمنهقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....260 تومان موجود
گل سپاس
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
گل سپاسقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..220 تومان موجود
شبدر قرمز
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
شبدر قرمزقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....320 تومان موجود
قنطوریون
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
قنطوریونقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....460 تومان موجود
 افدرا(ریش بز)
بسته 20گرمی<کلیک کنید >
بسته50گرمی<کلیک کنید>
بسته100گرمی<کلیک کنید >
بسته 200گرمی<کلیک کنید >
بسته 400گرمی<کلیک کنید >
بسته 500گرمی<کلیک کنید >
بسته 700گرمی<کلیک کنید >
بسته 900گرمی<کلیک کنید >
بسته 1000گرمی<کلیک کنید >
بسته1000 گرم به بالا (برای مشاهده بسته های کوچکتر) <کلیک کنید>
افدرا(ریش بز)بسته1000 گرم به بالا (برای مشاهده بسته های کوچکتر) <کلیک کنید>68,000 تومان موجود
باریچه
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
باریچهقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..580 تومان موجود
سوسن عنبر
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
سوسن عنبرقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..260 تومان موجود
logo-samandehi
قوانین و شرایط اطلاعات کاربری مشتریان گرامی نزد فروشگاه محفوظ می باشد . کاربر عزیز نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی انجام می گردد بر عهده کاربر معززمی باشد و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد. • اطلاعات تجاری مدیران فروش و فروشندگان حرفه‌ای باید درباره جو غالب و فضای کلی حاکم بر تجارت خود چه در بازارهای داخلی و چه بازارهای جهانی، اطلاعات جدید و به روزی داشته باشند و مشتریان را از تغییرات ایجاد شده در محیط تجاری و سیاست‌های بین‌المللی و قوانین داخلی و خارجی به خوبی آگاه کنند و در صورت لزوم، آنها را در برخی موضوعات متقاعد سازند فروشگاه در صورتیکه کاربران گرامی قصد خرید از فروشگاه سپنج را داشته باشند .درابتدا می بایستی در سایت یا اپلیکیشن ثبت نام نموده و پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور، وارد حساب کاربری خود شده و نسبت به خرید اقدام نمایند نحوه خرید از فروشگاه نحوه خرید از فروشگاه • کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . کلیه خبر رسانی ها و ایمیل های ارسالی از جانب فروشگاه تنها با شماره و پست الکترونیک مندرج در سایت بوده و هرگونه پیام تحت عنوان فروشگاه از طریق شماره پیامک و پست الکترونیک فروشگاه ، فاقد اعتبار بوده و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی نماید.
دفتر مرکزی - خیابان خیام - خیابان مختاری -کوی حاج جعفر حاج واحدی - کوی پاک آئین - پلاک 32 - کد پستی :1198936181
فکس : 02155630771 تلفن : 02155615236 -02155616408
09226981181-09100624984
09351662843- 09121244432
ایمیل : info@sepanjexport.com
seresht2366@gmail.com

اتحادیه کشوری کسب و کار های مجازی انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران اتحادیه صادر کنندگان گیاهان دارویی
aparattelegraminstagramsoroshyouyouyou
شرکت سازنده