اسکریپ 2
menuordersearch
sepanjexport.com

صادرات سپنج

آبروان صغیر
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
آبروان صغیرقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید.... - موجودی: 1000
+
_
تومان تماس بگیرید
گل حسرت
قیمت گرمی(چندگرم نیازدارید؟)کلیک کنید،بنویسیدوادامه ..
گل حسرتقیمت گرمی(چندگرم نیازدارید؟)کلیک کنید،بنویسیدوادامه .. - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
درخت برهان
گرمی
درخت برهانگرمی - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
اشورک
بسته بندی به درخواست مشتری
اشورکبسته بندی به درخواست مشتری - موجودی: 0
+
_
تومان به زودی
موردیان
قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
موردیانقیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
گلنار فارسی
بسته 100 گرمی
گلنار فارسی بسته 100 گرمی - موجودی: 20
+
_
40,050 تومان موجود
 ترمس
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
ترمسقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
 پودر کف دریا
بسته 100 گرمی
پودر کف دریابسته 100 گرمی - موجودی: 15
+
_
25,180 تومان موجودارسال رایگان
چلغوزه
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
چلغوزهقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
موصلی سفید
بسته 1000 گرمی
بسته 100 گرمی
موصلی سفیدبسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
94,500 تومان موجودارسال رایگان
عود هندی ( قسط شیرین)
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
عود هندی ( قسط شیرین)بسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
61,860 تومان به زودیارسال رایگان
شاه زیره ( کراویا)
بسته100گرمی
شاه زیره ( کراویا)بسته100گرمی - موجودی: 2
+
_
51,720 تومان نا موجودارسال رایگان
قرص کمر
بسته 100 گرمی
قرص کمربسته 100 گرمی - موجودی: 10000
+
_
63,680 تومان به زودی
بالباجوار
گرمی
بالباجوارگرمی - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
تریلیوم قرمز
در بسته‌‌‌‌های 100،250،250گرمی
تریلیوم قرمز در بسته‌‌‌‌های 100،250،250گرمی - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
بسباسه
در بسته بندی به درخواست
بسباسه در بسته بندی به درخواست - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
قولنجان
بسته 100 گرمی
قولنجان بسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
92,560 تومان موجود
ثعلب پنجه
بسته 10گرمی
بسته 20 گرمی
بسته 100 گرمی
ثعلب پنجهبسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
309,300 تومان به زودیارسال رایگان
عنبر اشهب
30گرم
بسته 100 گرمی
20 گرم
بسته 10 گرمی
بسته 4.687گرمی
عنبر اشهببسته 4.687گرمی - موجودی: 45
+
_
21,890 تومان موجودارسال رایگان
گل مار
بسته 50 گرمی
گل ماربسته 50 گرمی - موجودی: 10000
+
_
107,130 تومان به زودی
بولیون
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
بولیونقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
شقایق نعمانی
بسته 50 گرمی
شقایق نعمانیبسته 50 گرمی - موجودی: 0
+
_
27,100 تومان نا موجود
تخم هویج فرنگی
قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
تخم هویج فرنگیقیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
چای کوهی
بسته 100 گرمی
چای کوهی بسته 100 گرمی - موجودی: 8
+
_
33,600 تومان موجود
همیشه بهار باتلاقی (خر غوس)
در بسته بندی (1000،500،250،100،50،20گرمی)
همیشه بهار باتلاقی (خر غوس)در بسته بندی (1000،500،250،100،50،20گرمی) - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
برگ انگور فرنگی
قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید
برگ انگور فرنگیقیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
چند بی دستر
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
چند بی دسترقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
نان بائو
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
نان بائو قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
شلتوک برنج
بسته 1000 گرمی
شلتوک برنجبسته 1000 گرمی - موجودی: 0
+
_
26,250 تومان نا موجود
 گل فندق
بسته20 گرمی
گل فندقبسته20 گرمی - موجودی: 1
+
_
9,200 تومان موجود
کاکتوس
گرمی
کاکتوسگرمی - موجودی: 0
+
_
تومان به زودی
زرشک کوهی
قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید
زرشک کوهی قیمت گرمی است (چندگرم نیازدارید؟)کیلک کنید - موجودی: 100000
+
_
تومان به زودی
ترکیبی شش گیاه
بسته 100 گرمی
ترکیبی شش گیاهبسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
تومان به زودی
کنگر وحشی
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه..
کنگر وحشیقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه.. - موجودی: 1000
+
_
تومان نا موجود
آرتیشو (کنگر فرنگی )
بسته 100 گرمی
آرتیشو (کنگر فرنگی )بسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
15,960 تومان به زودی
نبا ت الشیخ
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
نبا ت الشیخقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
اقاقیا
بسته 100 گرمی
اقاقیابسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
51,200 تومان موجود
سرکه سیب
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
سرکه سیبقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 1000
+
_
تومان نا موجود
خیار خر
بسته 50 گرمی
خیار خربسته 50 گرمی - موجودی: 0
+
_
تومان به زودی
گل محمدی
بسته100گرمی
بسته 50 گرمی
گل محمدیبسته 50 گرمی - موجودی: 7
+
_
16,090 تومان موجود
logo-samandehi
اگرقصد خرید دارید ثبت نام کنید به منظور خرید کالای مورد نیاز، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری را ایجاد ووارد صفحه اختصاصی خود شوید. نحوه خرید ازفروشگاه به منظور خرید کالای مورد نیاز، وارد صفحه اختصاصی خود شوید.از منوی فروشگاه ویا با استفاده از جستجوی پیشرفته، نام محصول مورد نظر خود را انتخاب یا در قسمت جستجو درج نموده و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" کالای در خواستی را به لیست خرید‌‌‌‌های خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روز‌‌‌‌های تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می‌گردند سفارش‌‌‌‌های کمتر از 450هزارتومان شامل هزینه ارسال می‌گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می‌شود. (به علت عدم وجود نمایندگی در سایر استان ها و شهرستان ها پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران بوده و مشمول سایر استانها و شهرستان ها نمی‌شود ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می‌توان پروانه کسب وکار، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) را نام برد که گزینه خوبی است با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد و پروانه کسب وکار قابل کلیک باشد ) و یا مجوز کسب و کار می‌توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. ثبت سفارش خرید عمده خرید کالا با وزن‌‌‌‌های بالا تر از یک کیلو (از یک کیلو تا ....... ) با توجه به مقدار و حجم خرید از لحاظ مالی و با عنایت به توان درخواست کننده کالا، از طریق ثبت سفارش صورت خواهد گرفت. لذا مشتریان گرامی که قصد خرید اقلام با وزن‌‌‌‌های بالا را دارند می‌توانند کالای مورد نیاز خودرا ثبت سفارش نمایند تا در اسرع وقت کارشناسان ما پس از بررسی بهترین راه کاررا برای خرید کالای مورد نیاز مشتریان عزیز و گرامی ارائه دهند گیاهان آپارتمانی کاهنده آلودگی هوا خواص و مضرات مواد غذایی فیلم‌‌‌‌های آموزشی را در آپارات ببینید
دفتر مرکزی: خیابان خیام جنوبی - اول خیابان مختاری شرقی - کوی شهید جعفر حاج واحـــــدی - کوی شــــهید پــاک آئین - پــــــلاک 32 - کد پستی 1198936181
فکس : 02155630771 تلفن ثابت : 02155615236 - 02155616408
تلفن‌‌‌‌های همراه
09226981181-09100624984
09121244432(واتساب)- 09029080746
ایمیل : info@sepanjexport.compinterestigappinterestsoroshtwitertelegraminstagramaparatfacebookwhatsup
پاسخ از طریق واتساب و تلگرام
در صورت نصب واتساب وتلگرام ازطریق کامپیوترودرغیراین صورت باتلفن همراه ارتباط داشته باشید
سلامتی شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستاریم 24 ساعت آنلاین پیام خودرا ارسال نمایید
کارشناس
پشتیبانی واتساپ
چطور میتونم کمکتون کنم؟
کارشناس
پشتیبانی تلگرام
چطور میتونم کمکتون کنم؟