اسکریپ 2
menuordersearch
sepanjexport.com

صادرات سپنج

پوست بید
بسته 100 گرمی
پوست بیدبسته 100 گرمی - موجودی: 13
+
_
17,010 تومان موجودارسال رایگان
پنجه گربه
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
پنجه گربهبسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
93,910 تومان نا موجودارسال رایگان
پیچ امین امین الدوله
قیمت هر گرم(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
پیچ امین امین الدولهقیمت هر گرم(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
شنگ
بسته 50 گرمی
شنگبسته 50 گرمی - موجودی: 10000
+
_
85,120 تومان به زودی
گل قاضی
بسته 100 گرمی
گل قاضیبسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
تومان به زودی
درخت آدامس چیگل
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
درخت آدامس چیگلقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید.... - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
آهوزبان
بسته بندی به درخواست مشتری
آهوزبانبسته بندی به درخواست مشتری - موجودی: 0
+
_
تومان به زودی
تخم خبازی
در بسته‌‌‌‌های 100،250،250گرمی
تخم خبازی در بسته‌‌‌‌های 100،250،250گرمی - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
جوزهندی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
جوزهندی بسته 50 گرمی - موجودی: 28
+
_
31,500 تومان موجود
گل نیلوفر
بسته 100 گرمی
گل نیلوفربسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
23,700 تومان موجودارسال رایگان
مارچوبه تازه
قیمت گرمی است ( چند گرم لازم دارید ) کلیک کنید و ادامه
مارچوبه تازهقیمت گرمی است ( چند گرم لازم دارید ) کلیک کنید و ادامه - موجودی: 0
+
_
4,790 تومان به زودی
بلیله
بسته 100 گرمی
بلیلهبسته 100 گرمی - موجودی: 18
+
_
25,140 تومان موجود
الاطینی
قیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید....
الاطینیقیمت گرمی است( چند گرم نیاز دارید؟)بنویسیدوادامه خرید.... - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
چوب تلخ
بسته 100 گرمی
چوب تلخبسته 100 گرمی - موجودی: 999
+
_
386,870 تومان به زودی
 بلغور مارچوبه
بسته 100گرمی
بلغور مارچوبهبسته 100گرمی - موجودی: 10000
+
_
196,530 تومان به زودی
برگ سنا
بسته 100 گرمی
برگ سنا بسته 100 گرمی - موجودی: 9
+
_
8,400 تومان موجودارسال رایگان
ریوند چینی
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
ریوند چینیقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 1000
+
_
1,730 تومان نا موجود
شش گیاه ( معده)
بسته 100 گرمی
شش گیاه ( معده)بسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
تومان به زودی
چهارتخمه
بسته 1000 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
چهارتخمهبسته 50 گرمی - موجودی: 10
+
_
15,520 تومان موجود
استرک ( قره بوخور)
گرمی
استرک ( قره بوخور)گرمی - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
اسارون
بسته 100 گرمی
اسارونبسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
41,120 تومان نا موجود
قدومه شهری
بسته 200 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
بسته 1000 گرمی
قدومه شهریبسته 1000 گرمی - موجودی: 10
+
_
58,240 تومان موجود
سه پستان
بسته 100 گرمی
سه پستان بسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
14,570 تومان موجود
بهمن پیچ
بسته 100 گرمی
بهمن پیچبسته 100 گرمی - موجودی: 1000
+
_
16,370 تومان موجود
چشم خروس
بسته 100 گرمی
چشم خروسبسته 100 گرمی - موجودی: 1000
+
_
14,950 تومان به زودی
خرنوب
بسته 1000 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته50گرمی
خرنوببسته50گرمی - موجودی: 18
+
_
18,210 تومان موجود
کتیرا
بسته 20 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
کتیرا بسته 50 گرمی - موجودی: 10
+
_
43,790 تومان موجود
به دانه
بسته 100 گرمی
به دانه بسته 100 گرمی - موجودی: 9
+
_
63,000 تومان موجود
شکر تیغال
بسته 100 گرمی
شکر تیغال بسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
101,850 تومان نا موجود
تخم مرو
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
تخم مرو قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
عاقرقرحا
بسته 100 گرمی
عاقرقرحابسته 100 گرمی - موجودی: 7
+
_
81,880 تومان موجود
پاخری
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
پاخریبسته 100 گرمی - موجودی: 0
+
_
36,030 تومان نا موجود
بارهنگ
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
بارهنگ بسته 100 گرمی - موجودی: 20
+
_
18,900 تومان موجود
بلوبری
قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید
بلوبری قیمت گرمی است(چندگرم نیاز دارید) کلیک نمایید وادامه خرید - موجودی: 10000
+
_
تومان به زودی
هلیله زرد
بسته 100گرمی
هلیله زردبسته 100گرمی - موجودی: 9
+
_
15,750 تومان موجود
سعد کوفی
بسته 100 گرمی
سعد کوفیبسته 100 گرمی - موجودی: 20
+
_
19,200 تومان موجود
بزرک
قیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید..
بزرکقیمت گرمی است(چندگرم نیازدارید؟)کلیک نماییدوادامه خرید.. - موجودی: 1000
+
_
تومان به زودی
روغن سقز
بسته 25میلی لیتری
روغن سقزبسته 25میلی لیتری - موجودی: 4
+
_
28,740 تومان موجود
کندر آتشی(دودی)
بسته 100گرمی
کندر آتشی(دودی) بسته 100گرمی - موجودی: 10
+
_
21,000 تومان موجود
مومیایی
بسته 5 گرمی
بسته20 گرمی
بسته30 گرمی
بسته 50 گرمی
بسته 10 گرمی
مومیاییبسته 10 گرمی - موجودی: 7
+
_
27,840 تومان موجود
logo-samandehi
اگرقصد خرید دارید ثبت نام کنید به منظور خرید کالای مورد نیاز، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری را ایجاد ووارد صفحه اختصاصی خود شوید. نحوه خرید ازفروشگاه به منظور خرید کالای مورد نیاز، وارد صفحه اختصاصی خود شوید.از منوی فروشگاه ویا با استفاده از جستجوی پیشرفته، نام محصول مورد نظر خود را انتخاب یا در قسمت جستجو درج نموده و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" کالای در خواستی را به لیست خرید‌‌‌‌های خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روز‌‌‌‌های تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می‌گردند سفارش‌‌‌‌های کمتر از 450هزارتومان شامل هزینه ارسال می‌گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می‌شود. (به علت عدم وجود نمایندگی در سایر استان ها و شهرستان ها پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران بوده و مشمول سایر استانها و شهرستان ها نمی‌شود ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می‌توان پروانه کسب وکار، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) را نام برد که گزینه خوبی است با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد و پروانه کسب وکار قابل کلیک باشد ) و یا مجوز کسب و کار می‌توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. ثبت سفارش خرید عمده خرید کالا با وزن‌‌‌‌های بالا تر از یک کیلو (از یک کیلو تا ....... ) با توجه به مقدار و حجم خرید از لحاظ مالی و با عنایت به توان درخواست کننده کالا، از طریق ثبت سفارش صورت خواهد گرفت. لذا مشتریان گرامی که قصد خرید اقلام با وزن‌‌‌‌های بالا را دارند می‌توانند کالای مورد نیاز خودرا ثبت سفارش نمایند تا در اسرع وقت کارشناسان ما پس از بررسی بهترین راه کاررا برای خرید کالای مورد نیاز مشتریان عزیز و گرامی ارائه دهند گیاهان آپارتمانی کاهنده آلودگی هوا خواص و مضرات مواد غذایی فیلم‌‌‌‌های آموزشی را در آپارات ببینید
دفتر مرکزی: خیابان خیام جنوبی - اول خیابان مختاری شرقی - کوی شهید جعفر حاج واحـــــدی - کوی شــــهید پــاک آئین - پــــــلاک 32 - کد پستی 1198936181
فکس : 02155630771 تلفن ثابت : 02155615236 - 02155616408
تلفن‌‌‌‌های همراه
09226981181-09100624984
09121244432(واتساب)- 09029080746
ایمیل : info@sepanjexport.compinterestigappinterestsoroshtwitertelegraminstagramaparatfacebookwhatsup
پاسخ از طریق واتساب و تلگرام
در صورت نصب واتساب وتلگرام ازطریق کامپیوترودرغیراین صورت باتلفن همراه ارتباط داشته باشید
سلامتی شما و خانواده محترمتان را از خداوند متعال خواستاریم 24 ساعت آنلاین پیام خودرا ارسال نمایید
کارشناس
پشتیبانی واتساپ
چطور میتونم کمکتون کنم؟
کارشناس
پشتیبانی تلگرام
چطور میتونم کمکتون کنم؟