menuordersearch
sepanjexport.com

شیرین بیان , بسته 100 گرمی

با توجه به دسته بندی گیاهان دارویی بر اساس نام گیاه و آثار درمانی ،کافیست نام گیاه دارویی و یا نام بیماری و برای سایر اقلام مانند روغن های دارویی ،عرقیات ، عسل ،و.....نام کالای مورد نیاز رادرجعبه جستجوی زیرواردو با کلید اینتر در خواست خود را تایید،مشاهده وخرید نمایید

شیرین بیان
(0)
(0)
بسته 100 گرمی
وضعیت موجودی : موجود
انواع بسته بندی:
بسته 100 گرمی
چه مقدار نیاز دارید ؟ بسته
قیمت یک بسته ازکالا
17,020 تومان
شیرین بیان
telegram
تصاویر
بیشتر
شیرین بیان (رب السوس)
شیرین بیان
نام علمی : Glycyrrhiza glabra
نام های عمومی : Spanish licorice
نام انگلیسی : Liquorice
نام عربی : شجره السوس
نام رایج :Licorice
از عصاره DGLشیرین بیان به عنوان دارو استفاده می شود
نام های دیگر :
در بوشهر و به‌طور کلى در فارس«مهک»و ریشهء آن را«بیخ‌مهک»و دراطراف تهران و شمال ایران شیرین‌بیان و در کرمان«متکى»و در اصفهان«میجو»و«مژو»گویند.در کتب طب سنتى با نام«سوس»و ریشهء آن را«اصل السوس»مى‌نامند.گیاهى است از خانوادهء easonimugeL .چند گونه از آن در ایران مى‌روید که نامهاى‌علمى آنها عبارت‌اند از:
 ١ . .L arbalg aizihrrycylG و مترادف آن‌ .L atusrih.G این گونه داراى‌واریته‌هاى مختلفى است که یکى از آنها به نام‌ .dreH te.geR acipyt rav arbalg.G به‌طور کلى در منطقهء مدیترانه در آرال،افغانستان و در ایران مى‌روید.در ایران درتمام نواحى شمال و جنوب و مشرق و شمال غرب مى‌روید از جمله در آذربایجان‌غربى،اطراف تبریز،کرمان،پل جاجرود،منجیل در کنار سفیدرود،هریرود،اراک،لرستان و در خراسان بین شیروان و بجنورد و مراوه‌تپه دیده مى‌شود.
 ٢ . .L atanihce aizihrrycylG که در مناطق غرب و شمال ایران در جنگلهاى‌جلگه‌اى گیلان و مازندران و بندر گز و در آذربایجان و اراک دیده مى‌شود.
 ٣ . tiK &.tsdlaW arefiludnalg aizihrrycylG و مترادف آن‌ rav arbalg.G .dreH &.geR arefiludnalg که در خراسان بین بجنورد و مراوه‌تپه مى‌روید.انواع‌شیرین‌بیان در افغانستان،سوریه و به حد وفور در مجارستان،در جنوب روسیه،ترکیه‌و در مناطق مختلفهء خاور دور مى‌روید.
 ۴ . .L amirepsa.G که در همدان،قزوین،آذربایجان،کوه خرقان دیده مى‌شود.
گیاه شیرین‌بیان را شیرین‌بان هم مى‌گویند که با احتمالى همان شیرین‌بیان و شیرین‌بن‌مى‌باشد و همه به معناى ریشهء شیرین است.به یونانى آن را azihrrukulG گویند که‌آن هم به معناى ریشهء شیرین مى‌باشد.
مشخصات عمومی:

شیرین بیان گیاهى است علفى چند ساله،داراى ساقهء هوایى دراز و علفى و برگهاى‌آن مرکب،تعداد برگچه‌هاى آن فرد و اغلب یازده تا است و برگچه‌ها بیضى با کنارهءصاف به رنگ سبز غبارى مى‌باشد.گلهاى آن آبى و بنفش و سفید و زرد است.ریشهءاین گیاه خیلى عمیق در زمین فرو مى‌رود و چوبى است،پوست آن قهوه‌اى سیر تا سیاه‌مى‌باشد که مصرف پزشکى و دارویى ندارد و باید قبل از مصرف ریشه،این پوست‌برداشته شود.مغز ریشه زردرنگ با مزهء شیرین.ریشهء شیرین‌بیان داراى عصاره‌اى‌است که در طب گیاهى مصرف وسیعى دارد.از عصارهء شیرین‌بیان و عرق شیرین‌بیان‌مشروب غیر الکلى فرح‌بخشى درست مى‌کنند که به‌ ococ معروف است.
براى تکثیر شیرین‌بیان قطعات ساقهء زیرزمینى آن را که لااقل هر قطعه  ٣ - ٢  گره‌داشته باشد،در زمینى که قبلا خوب شخم خورده و آماده شده باشد،در پائیزمى‌کارند و سپس در آخر زمستان قبل از اینکه گرماى بهاره آغاز شود،آنها را به زمین‌زراعتى اصلى که شخم عمیق خورده باشد منتقل نموده و روى خطوطى با فاصلهء  ٨٠ سانتى‌متر به طورى‌که فاصلهء بین بوته‌ها روى خطوط  ۵٠  سانتى‌متر باشد،مى‌کارند.
شخم عمیق و خاک غنى و قوى رشد گیاه و رشد ریشهء عمیق آن را تأمین مى‌نماید.
البته از تخم گیاه نیز از نظر اصول مى‌توان براى تکثیر استفاده کرد ولى از نظر سهولت وسرعت اخذ نتیجه روش اولى معمول است.
برداشت ریشه‌ها یا ساقه‌هاى زیرزمینى گیاه براى مصارف دارویى در سال سوم درفصلى که برگها در حال ریختن است باید انجام شود،زیرا در این مرحله از رشد گیاه،ریشهء آن داراى حداکثر مادهء عامل گلیسیریزین است.در زراعت خوب از هر هکتارحدود  ٧  تن و کمى بیشتر مى‌توان ریشه برداشت نمود.
شیرین‌بیان بومى تمامى مناطق معتدله با آب و هواى مدیترانه‌اى است.در ایران‌تقریبا در تمام مناطق شمال،شرق،غرب،مرکز و جنوب کشور به وفور مى‌روید اغلب اراضى زراعتى در سال آیش از این گیاه پوشیده است.و براى این گیاه نقاطمرطوب کنار نهرها و چمن زارها بهتر از اراضى خشک است.

ترکیبات شیمیایى‌:

از نظر ترکیبات شیمیایى در ریشهء شیرین‌بیان مادهء عامل شیرین گلیسیریزین،گلیسیرتینیک‌اسید ١ و لیسیریزیک‌اسید ٢ وجود دارد. [P.M.I.G] .
ریشهء شیرین‌بیان تجارتى داراى  ٢ / ٢  درصد ایزولیکیریتین‌ ٣ و یک آنتوکسانتین‌گلى‌کوزید ۴ که رنگ کمى زرد به مغز ریشه مى‌دهد و به علاوه یک فلاوونوزید ۵ ولیکیریتوزید ۶ با سمیت محدود کم که فقط عمل عضلات نرم را کند مى‌کند،مى‌باشد.

درگیاه یک مادهء لیکیریتى‌ژنین چالکون‌ ١ وجود دارد که داراى خاصیت رفع اسپاسم‌مى‌باشد.عمل و اثر گلیسریزیک‌اسید و گلیسیرتینیک‌اسید موجود در شیرین‌بیان شبیه‌اثر هورمونهاى آدرنال‌ ٢ ،دزوکسى‌کورتى‌کوسترون‌ ٣ و هایدروکورتیزون‌ ۴ است.درگیاه همچنین وجود چالکون گلى‌کوزید ۵ ،ایزولیکیریتین و نئوایزولیکیریتین‌ ۶ تأییدشده است.گزارش شده که دانه‌هاى گیاه نیز داراى خواص دارویى است.

خواص-کاربرد
در چین مرسوم است که ریشه‌هاى گیاه را در بهار یا پاییز از خاک بیرون آورده‌شسته و تمیز نموده و به‌طور طبیعى و یا با کمى عسل گرم مى‌کنند تا حدى که به دست‌نچسبد و سپس مصرف مى‌کنند.استوارت‌ ٧ و رید ٨ در یادداشتهاى خود نوشته‌اند که‌شیرین‌بیان پس از ژین‌سنگ از مهمترین و پرخاصیت‌ترین داروهاى چینى است وعملا در تمام داروخانه‌ها عرضه مى‌شود و در تعداد زیادى از نسخه‌هاى دارویى به‌عنوان جزء تعدیل‌کننده و اصلاح‌کننده وارد مى‌شود.معتقدند که از داروهاى‌جوان‌کنندهء انسان است و اثرش براى مدت مدیدى مى‌ماند.تونیک و ضد سم قوى ونیروبخش است و براى نرم کردن سینه مفید است.استوارت معتقد است که خواص‌دارویى در شاخه‌ها و گل آن چندان فرقى با ریشهء آن ندارد،ولى در طب جدید از گردریشه و ساقه‌هاى زیرزمینى آن براى رفع ناراحتى‌هاى طحال و جراحت گلو و درمورد بچه‌هاى نوزاد که داراى جوش و کورک و ناراحتى‌هاى پوستى هستند تجویزمى‌شود[چونگ یائوچى‌].خوردن عصارهء مایع ریشه(آب حاصل از خیس کردن‌ریشه در آب و یا دم‌کردهء ریشه)در  ٩٠  درصد موارد براى معالجهء زخمهاى اثنى‌عشرو زخم معده اثر رضایت‌بخش داشته است و عوارض جانبى آن کمى پس از قطع‌خوردن دارو رفع شده است‌[لى & یه‌].ریشهء شیرین‌بیان ضد سم قوى در مواردمسمومیتهاى حاصله از تاتورهء درختى است‌[هاو-و دیگران‌].ژاپنى‌ها به منظوربررسى تأثیر مصرف داروى طبیعى خام به صورت گیاه در مقایسه با مواد عامل‌شیمیایى شیرین‌بیان که در آزمایشگاه ساخته شده باشد،آزمایشهایى را انجام داده و به‌این نتیجه رسیده‌اند که به کار بردن ترکیب مخلوطى از هر سه مواد عامل گلیسیریزین،گلیسیرتین‌ ١ و گلوکورونیک‌اسید ٢ از نظر رفع ناراحتى‌هاى پوستى و جلدى روى‌پوست حیوانات بیمارى که اختلالات کبدى داشته‌اند خیلى مؤثرتر از این بوده که‌هریک از سه مادهء فوق جداگانه بتنهایى و یا مخلوطى از دو تاى آنها خورده شود[ایتو-کیریتا & کورود***].در تحقیق دیگرى‌[ایتو & اینابا*]دریافتند که اگر عصارهء آبى‌شیرین‌بیان روى برخى التهابها و تاولهاى پوستى ریخته و مالیده شود،اثرى شبیه‌کورتیزون‌ ٣ یا شبیه‌ HTCA دارد با این تفاوت که سمیت آن کمتر از کورتیزون و HTCA است.
توضیح: HTCA یا enomroh ciportocitroconedA یک نوع هورمون است‌که پوست غدهء آدرنال را تحریک مى‌کند.
در هندوچین معمولا گرد مغز ریشهء شیرین‌بیان را به عنوان ملین،مدر و معرق‌مصرف مى‌کنند
در اندونزى ریشه را مى‌جوند تا التهاب و زخم دهان را رفع کند
در هندوستان از ریشهء شیرین‌بیان به عنوان تونیک،ملین و براى رفع ناراحتى‌هاى‌مجارى ادرار،سرفه،زخم و ورم گلو و گزیدگى عقرب استفاده مى‌شود
خواص کاربرد شیرین‌بیان که در کتب طب سنتى ایران آمده است:
ریشهء شیرین‌بیان یا اصل السوس براى متعادل کردن غلظت اخلاط و تسکین‌تشنگى و رفع التهاب معده مفید است.پوست ریشهء آن باید گرفته شود و مغز آن را درطول شکاف داده و قطعه‌قطعه نموده خیساندهء آن را مصرف کنند.مصرف محلول‌حاصل از خیساندن شیرین‌بیان تا  ٢٠  گرم براى نرم کردن سینه،رفع خشونت حلق وسینه،تنگى نفس،تقویت اعصاب و تقویت نیروى جنسى نافع بوده و براى رفع نفخ،ازدیاد ترشح ادرار،افزایش ترشحات عادت ماهیانه و رفع انواع سرفه‌ها و سؤ هاضمه‌مفید است.ضمنا براى رفع سوزش مجراى ادرار،امراض عصبى و دماغى و تبهاى‌کهنه نافع است.در فصل بهار اگر هرروز تا چندین روز روزانه  ٢  گرم از ریشهءپوست گرفتهء شیرین‌بیان را با  ١  گرم شکر و رازیانه در آب خیسانده و بخورند براى‌رفع نفخ،جلاى رنگ صورت،رفع اکثر سردردها و ناراحتى‌هاى شقیقه و ازدیاد نورچشم مفید است.شیخ الرئیس ابو على سینا معتقد است که آشامیدن هرروز  ١۶  گرم‌آب خیساندهء ریشهء پوست گرفتهء شیرین‌بیان در آب(سک‌بینج)و(فراسیون)و یا درآب پنیر براى رفع قولنجهاى سرد و ناراحتى‌هاى یادشده،مؤثر است.
معمولا گرد ریشهء شیرین‌بیان را مخلوط با دم‌کرده‌هاى مسهلى دیگر مى‌خورند،ضمن مطبوع کردن طعم آن تأثیر مسهلى آن دم‌کرده را نیز بیشتر و عوارض احتمالى‌جانبى آنها را نیز مرتفع مى‌کند.
مالیدن دم‌کردهء آن به چشم براى رفع زردى چشم و درخشان کردن سفیدهء چشم‌و ازدیاد بینایى مؤثر است و ضماد ریشهء آن با آب خالص براى جلوگیرى از ریزش مونافع است.
ضماد برگ تازهء شیرین‌بیان براى رفع بوى زیر بغل و بوى میان انگشتان پا بسیارمؤثر است.
عصارهء کمى غلیظ ریشهء شیرین‌بیان که معروف به رب السوس است در تمام مواردفوق از خیسانده و شربت آن بیشتر مؤثر است.مقدار خوراک از ریشهء شیرین‌بیان تا ٢٠  گرم و جانشین آن در مورد رفع درد سینه تا  ٢٠  گرم کتیرا مى‌باشد.
تهیهء شربت ریشهء شیرین‌بیان:ریشهء شیرین‌بیان را گرفته پوست آن را برداشته وقطعه‌قطعه کرده و  ١٠  گرم از آن را در یک لیتر آب گرم مدت  ۶  ساعت بخیسانند وصاف نمایند.این شربت از عوامل ملین و در ضمن مدر مى‌باشد.
عصارهء ریشهء شیرین‌بیان یا رب السوس: ١  واحد ریشهء شیرین‌بیان پوست گرفته وقطعه‌قطعه شده و  ٨  واحد آب مقطر،ریشه را مدت  ١٢  ساعت در  ۵  واحد آب‌بخیسانند و سپس با فشار صاف نمایند و تفاله را در باقیماندهء آب خیسانده و آن را هم‌با فشار صاف نمایند و دو قسمت صاف شده را مخلوط نموده و بگذارند ته‌نشین شودو صاف روى آن را با کج کردن ظرف بردارند و آن را در حمام ماریه در حد غلظت‌عصارهء تبخیر نمایند.رب السوس حاصله،ملین و کمى مدر است.

تهیهء عصارهء آبى شیرین‌بیان طبق روش فارماکوپهء فرانسه: ۵  گرم گرد ریشهء بدون پوست‌شیرین‌بیان را در یک صد سانتى‌متر مکعب آب سرد ریخته و مدت  ٢۴  ساعت بگذارند تا به حال‌خود بماند و گاه‌گاه به هم بزنند،پس از  ٢۴  ساعت آن را صاف کنند.محلول صاف شده را گرم وتبخیر کنند تا مقدار آن به  ٢٠  سانتى‌متر مکعب برسد.مایع حاصله عصارهء آبى شیرین‌بیان است.
عصارهء خشک شیرین‌بیان(فارماکوپهء فرانسه):گرد ریشهء شیرین‌بیان را در آب امونیاکى‌خیسانده سپس صاف کرده و مایع صاف شده را با حرارت کم تحت فشار قرار دهید تا تبخیر وخشک شود.این گرد به همراه گرد برگهاى سنا به نام گرد شیرین‌بیان براى درمان کولیک‌نافع است.
در فرانسه معمول است که مغز ریشهء شیرین‌بیان را به میزان  ۵٠ - ٣٠  گرم در یک لیتر آب له‌کرده مدت  ۵  ساعت مى‌گذارند خیس بخورد و  ۴ - ٣  فنجان در روز مى‌خورند،براى تسکین سرفه‌بسیار نافع است.
 
عوارض جانبى شیرین‌بیان‌
طبق تحقیقات علمى جدیدى که توسط دانشمندان اروپایى انجام و نتایج آن در مجلهء پزشکى‌ tecnaL و همچنین در نشریهء اتحادیهء پزشکان امریکا منتشر شده است،مصرف عصارهء غلیظگلیسیرتینیک‌اسید( dica cinitehrrycylG که به‌ LG نشان داده مى‌شود)که از شیرین‌بیان استخراج‌شده باشد،در عین حال که براى درمان اولسرهاى جهاز هاضمه در جانوران و انسان مؤثر است،ولى‌متأسفانه در اغلب موارد ایجاد ورم مفصل مچ پا که علامت کلاسیک جمع شدن آب است مى‌نمایدکه عارضهء بالقوه جدّى و ناراحتى است و بعلاوه منجر به افزایش فشار خون مى‌شود که مآلابراى زنان باردار و مادران شیرده و اشخاص مبتلا به بیمارى قند و گلوکوماى چشم و بیماریهاى قلبى‌خطرناک است.تحقیقات دیگرى علت جمع شدن آب در بدن در اثر AG را چنین توجیه مى‌نمایدکه مادهء شیمیایى‌ LG شبیه هورمون آدرنال الدوسترون‌ (enoretsodla enomroh lanerdA) عمل مى‌کند که مصرف مقدار زیاد آن ممکن است منجر به عارضهء پزودو آلدوسترونیسم‌ (msinoretsodlaoduesP) شود که علائم آن سردرد،خواب‌آلودگى،جمع شدن آب در بدن،افزایش فشار خون و احتمالا نارسایى قلبى است.پس از این تحقیقات،دانشمندان اروپایى در مقام‌چاره،تحقیقات دیگرى را آغاز نمودند و نتایج این تحقیقات نشان داد که اگر  ٩٧  درصد مادهءشیمیایى‌ LG از شیرین‌بیان گرفته شود،این عوارض شیرین‌بیان مرتفع مى‌گردد،درحالى‌که آثاردرمانى آن براى اولسرها باقى مى‌ماند و لذا شیرین‌بیان بدون‌ LG به بازار عرضه شد- LGD ) ecirorb detanizihrrycylgeD .
دانشمندان و محققان امریکایى که معمولا براى درمان اولسرهاى رودهء کوچک(اثنى‌عشر)شیرین‌بیان کامل یعنى با LG مصرف مى‌کنند به فکر افتادند که تجربیاتى را با شیرین‌بیان بدون‌ LG اروپایى براى درمان اولسرهاى رودهء کوچک آغاز نمایند،ولى نتیجه گرفتند که شیرین‌بیان بدون‌ LG براى درمان اولسرهاى رودهء کوچک بکلى بى‌اثر است.درحال‌حاضر LGD کاربردى درامریکا ندارد و کماکان مصرف شیرین‌بیان کامل معمول است ولى در اروپا معمولا از LGD استفاده‌مى‌شود.و اخیرا نتایج تحقیق دیگرى که در مدت  ١٢  هفته روى  ٨٧۴  نفر بیمار مبتلا به اولسراثنى‌عشر انجام شده و در مجلهء پزشکى ایرلند منتشر گردیده نشان مى‌دهد که با مصرف‌ LGD درمقایسه با داروى تاگامت‌ (temagaT) بیمارى آنها بدون هیچ عارضهء جانبى سریعتر درمان شده‌است.

مدت زمان استفاده

 حداکثر زمان استفاده از این گیاه 10 الی حداکثر 14 روز می باشد و ادامه آن  باید باپزشک مشورت گردد

تداخل دارویی
1-مصرف شیرین بیان در بیماران تحت درمان با دارو های کورتونی می تواند سبب کاهش سطح پتاسیم و افزایش سطح سدیم خون و بروز عوارضی نظیر آلکالوز متابولیک ( قلیایی شدن خون ) ، احتباس مایعات در بدن ،افزایش وزن و هیپر تانسیون ( افزایش فشار خون )شود
2- افراد ی که دچار فشار خون بالا می باشند نباید از شیرین بیان استفاده کنند ودر صورت ضرورت می بایستی با پزشک مشورت نمایند
3- بیماران تحت درمان با مدر های لوپ ( مانند فوروزماید )یا تیاز یدی ( مانند هیدرو کلر تیازید )باید از مصرف شیرین بیان خودداری نموده و یا به هر دلیلی مصرف شیرین بیان در آنها ضروری می باشد از شیرین بیان دگلیسریزینه  با دز کم و تحت نظر پزشک استفاده نمایند
4- بیماران تحت درمان با دارو های دیگو کسین یاسایر داروها و ترکیبات گیاهی حاوی گلیکوزیدها ی قلبی باید از مصرف توام شیرین بیان طبیعی خوداری و یا حداقل از شیرین بیان دگلیسریزینه شیرن بیان (DGL) را که فاقد عارضه هیپو کالمی( کا هش سطح پتاسیم خون ) می باشد تحت نظر پزشک مصرف نمایند
5- بیمارانی که با داروی اسپیرو نو لاکتون تحت درمان می باشند در طول درمان با توجه به اثرات  افزایشی منیر الوکور تیکوئیدی یا شبه آلدوسترونی کورتیزول که در دراز مدت باعث عوارضی مانند افزایش سدیم خون ، آلکالوز متابولیک ، احتباس آب در بدن ، افزایش وزن و افزایش فشار خون از مصرف شیرین بیان خوداری نمایند

* مصرف خود سرانه و بیش از حد مجاز ی که توسط پزشک تجویز می گردد باعث احتباس آب و نمک و در نتیجه فشار خون را بالا می برد
 

نمودار تغییر قیمت
logo-samandehi
قوانین و شرایط • کلیه ضوابط و قوانین فروشگاه مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران ، قوانین تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده می باشد . در صورت هرگونه تغییر در ضوابط و قوانین فروشگاه متعاقبا تغییرات جدید در همین صفحه درج می گردد . • اطلاعات کاربری مشتری نزد فروشگاه محفوظ می باشد . مشتری نیز باید در حفظ محرمانگی اطلاعات حساب کاربری و رمز عبور خود کوشا باشد ، مسئولیت کلیه فعالیت هایی که تحت حساب کاربری و رمز عبور وی انجام می گردد بر عهده مشتری می باشد و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این مورد نمی پذیرد. • کلیه خبر رسانی ها و ایمیل های ارسالی از جانب فروشگاه تنها با شماره و پست الکترونیک مندرج در سایت بوده و هرگونه پیام تحت عنوان فروشگاه از طریق شماره پیامک و پست الکترونیک فروشگاه ، فاقد اعتبار بوده و فروشگاه هیچ نوع مسئولیتی را در این زمینه قبول نمی نماید. نحوه خرید از فروشگاه به منظور خرید کالای مورد نیاز ، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری ایجاد نموده ووارد صفحه اختصاصی خود شوید.از منوی فروشگاه ویا با استفاده از جستجوی پیشرفته ، نام محصول مورد نظر خود را انتخاب یا در قسمت جستجو درج نموده و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" کالای در خواستی را به لیست خریدهای خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روزهای تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می گردند سفارش های کمتر از 250هزارتومان شامل هزینه ارسال می گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می شود. (تحویل کالا در محل و پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران می باشد ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار ، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می توان پروانه کسب وکار ، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) را نام برد که گزینه خوبی می باشد با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد و پروانه کسب وکار قابل کلیک باشد ) و یا مجوز کسب و کار می توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. ثبت سفارش خرید کالا با تناژ بالا خرید کالا با وزنهای بالا تر از یک کیلو با توجه به مقدار کالا و حجم خرید از لحاظ مالی و با عنایت به توان مشتری از طریق ثبت سفارش صورت خواهد گرفت . لذا مشتریان گرامی که قصد خرید اقلام با وزن های بالا را دارند می توانند کالای مورد نیاز خودرا سفارش دهند ( قیمت کالاها با تناژ بالاتراز یک کیلو گرم مشمول قیمت عمده فروشی می باشد ). ،برای ثبت سفارش وارد آیکون ثبت سفارش خرید کالا با تناژ بالا واقع در سمت چپ صفحه اصلی شوید .
دفتر مرکزی - خیابان خیام - خیابان مختاری -کوی شهیدجعفر حاج واحـــــدی - کوی شــــهید پــاک آئین - پــــــلاک 32 - کد پستی 1198936181
فکس : 02155630771 تلفن : 02155615236 02155616408-
09226981181-09100624984
09351662843- 09121244432
ایمیل : info@sepanjexport.com
seresht2366@gmail.com

aparattelegraminstagramsoroshyouyouyou