menuordersearch
sepanjexport.com

گیاهان دارویی استاندارد

با توجه به دسته بندی گیاهان دارویی بر اساس نام گیاه و آثار درمانی ،کافیست نام گیاه دارویی و یا نام بیماری و برای سایر اقلام مانند روغن های دارویی شوینده های گیاهی ،آرایشی و بهداشتی و.....نام محصول مورد نظر رادرجعبه جستجوی زیرواردو در خواست خود را تایید،مشاهده وخرید نمایید
گلنار فارسی
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
گلنار فارسی بسته 100 گرمی - موجودی: 20 33,490 تومان موجودارسال رایگان
فراسیون
بسته 100 گرمی
فراسیونبسته 100 گرمی - موجودی: 20 18,250 تومان موجودارسال رایگان
مرزنجوش
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
مرزنجوشبسته 100 گرمی - موجودی: 20 30,420 تومان موجودارسال رایگان
پودر ماریانا
بسته 100 گرمی
پودر ماریانا بسته 100 گرمی - موجودی: 9 36,630 تومان موجودارسال رایگان
جوزهندی
بسته 20 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
جوزهندی بسته 50 گرمی - موجودی: 29 28,880 تومان موجودارسال رایگان
بهار نارنج
بسته 100 گرمی
بهار نارنجبسته 100 گرمی - موجودی: 10 45,620 تومان موجودارسال رایگان
دم گیلاس
بسته 200 گرمی
بسته 250 گرمی
بسته 50گرمی
بسته 100 گرمی
دم گیلاسبسته 100 گرمی - موجودی: 10 22,820 تومان موجودارسال رایگان
برگ زیتون
بسته 100 گرمی
بسته 200 گرمی
برگ زیتون بسته 200 گرمی - موجودی: 10 17,710 تومان موجودارسال رایگان
انجدان رومی
بسته 100 گرمی
انجدان رومی بسته 100 گرمی - موجودی: 8 21,040 تومان موجودارسال رایگان
زعفران
بسته 1گرمی
بسته 2/347 گرمی (نیم مثقال)
بسته 4/6875 گرمی (یک مثقال )
زعفران بسته 4/6875 گرمی (یک مثقال ) - موجودی: 8 67,190 تومان موجودارسال رایگان
ترشک
بسته 100 گرمی
ترشکبسته 100 گرمی - موجودی: 10 21,300 تومان موجود
سه پستان
بسته 100 گرمی
سه پستان بسته 100 گرمی - موجودی: 10 12,180 تومان موجودارسال رایگان
سیاه توسه
بسته 100گرمی
سیاه توسهبسته 100گرمی - موجودی: 10 83,670 تومان موجودارسال رایگان
کلپوره(مریم نخودی همدانی)
بسته 100 گرمی
بسته 1000 گرمی
بسته 50 گرمی
کلپوره(مریم نخودی همدانی) بسته 50 گرمی - موجودی: 20 6,570 تومان موجودارسال رایگان
فلفل سیاه
بسته 1000 گرمی
بسته 100 گرمی
فلفل سیاهبسته 100 گرمی - موجودی: 10 13,670 تومان موجودارسال رایگان
گل غافث
بسته 100 گرمی
گل غافثبسته 100 گرمی - موجودی: 20 48,690 تومان موجودارسال رایگان
زنیان
بسته 250 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
زنیانبسته 50 گرمی - موجودی: 19 10,650 تومان موجودارسال رایگان
میخک
بسته 100 گرمی
میخکبسته 100 گرمی - موجودی: 10 30,420 تومان موجود
خار شتر
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
خار شتربسته 100 گرمی - موجودی: 10 18,250 تومان موجودارسال رایگان
خولنجان
بسته 100گرمی
خولنجانبسته 100گرمی - موجودی: 20 19,430 تومان موجودارسال رایگان
خارخاسک
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 20 گرمی
خارخاسک بسته 20 گرمی - موجودی: 10 18,870 تومان موجودارسال رایگان
کاسنی
بسته 100 گرمی
بسته 1000گرمی
کاسنی بسته 1000گرمی - موجودی: 10 39,570 تومان موجود
بادیان خطائی
بسته 100 گرمی
بادیان خطائی بسته 100 گرمی - موجودی: 10 47,150 تومان موجودارسال رایگان
دانه چیا
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
بسته 20 گرمی
بسته 500 گرمی
بسته 1000گرمی
دانه چیا بسته 1000گرمی - موجودی: 10 126,830 تومان موجودارسال رایگان
لبلاب ( داردوست ) عشقه
بسته 100 گرمی
لبلاب ( داردوست ) عشقهبسته 100 گرمی - موجودی: 10 25,860 تومان موجودارسال رایگان
میوه ابهل
بسته 100 گرمی
بسته 20 گرمی
بسته 50 گرمی
میوه ابهلبسته 50 گرمی - موجودی: 10 15,670 تومان موجودارسال رایگان
مقل ارزق
بسته 20 گرمی
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 1000گرمی
مقل ارزق بسته 1000گرمی - موجودی: 10 184,040 تومان موجودارسال رایگان
بالنگو
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
بالنگوبسته 100 گرمی - موجودی: 10 27,380 تومان موجودارسال رایگان
کاکل ذرت
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
کاکل ذرتبسته 50 گرمی - موجودی: 27 12,180 تومان موجودارسال رایگان
افتیمون
بسته 100 گرمی
بسته 250 گرمی
بسته 1000گرمی
افتیمونبسته 1000گرمی - موجودی: 10 142,560 تومان موجودارسال رایگان
بذر البنج ،بنگ دانه
بسته 50گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 200 گرمی
بسته 250 گرمی
بذر البنج ،بنگ دانهبسته 250 گرمی - موجودی: 10 53,240 تومان موجودارسال رایگان
چهارتخمه
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
چهارتخمهبسته 50 گرمی - موجودی: 10 7,610 تومان موجودارسال رایگان
ترشی زنجبیل
بسته 500 گرمی
بسته 200 گرمی
بسته 100 گرمی
ترشی زنجبیلبسته 100 گرمی - موجودی: 4 19,240 تومان موجودارسال رایگان
گل نیلوفر
بسته 100 گرمی
گل نیلوفربسته 100 گرمی - موجودی: 10 19,780 تومان موجودارسال رایگان
 انگل  / وشا
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
انگل / وشابسته 50 گرمی - موجودی: 20 25,910 تومان موجودارسال رایگان
پامچال طبی
بسته 100گرمی
پامچال طبیبسته 100گرمی - موجودی: 10 16,730 تومان موجود
جیسینگ سفید
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 20گرمی
جیسینگ سفیدبسته 20گرمی - موجودی: 5 29,950 تومان موجودارسال رایگان
 گل فندق
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
بسته 300گرمی
بسته 1000 گرمی
بسته 200 گرمی
گل فندقبسته 200 گرمی - موجودی: 10 42,640 تومان موجودارسال رایگان
کلزا
بسته 100 گرمی
کلزابسته 100 گرمی - موجودی: 10 7,610 تومان موجودارسال رایگان
چای سیب
بسته 100 گرمی
چای سیببسته 100 گرمی - موجودی: 10 10,650 تومان موجودارسال رایگان
logo-samandehi
اگرقصد خرید دارید ثبت نام کنید به منظور خرید کالای مورد نیاز ، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری ایجاد نموده ووارد صفحه اختصاصی خود شوید. نحوه خرید ازفروشگاه به منظور خرید کالای مورد نیاز ، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری ایجاد نموده ووارد صفحه اختصاصی خود شوید.از منوی فروشگاه ویا با استفاده از جستجوی پیشرفته ، نام محصول مورد نظر خود را انتخاب یا در قسمت جستجو درج نموده و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" کالای در خواستی را به لیست خریدهای خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روزهای تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می گردند سفارش های کمتر از 350هزارتومان شامل هزینه ارسال می گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می شود. (به علت عدم وجود نمایندگی در سایر استان ها و شهرستان ها پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران بوده و مشمول سایر استانها و شهرستان ها نمی شود ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می دهد. شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار ، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می توان پروانه کسب وکار ، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) را نام برد که گزینه خوبی می باشد با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد و پروانه کسب وکار قابل کلیک باشد ) و یا مجوز کسب و کار می توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. گیاهان کاهنده آلودگی هوا مزاج خودرا بشناسیم خواص و مضرات مواد غذایی فیلم های آموزش بهداشت فیلم های آموزشی را در آپارات ببینید
دفتر مرکزی: خیابان خیام جنوبی - اول خیابان مختاری شرقی - کوی شهید جعفر حاج واحـــــدی - کوی شــــهید پــاک آئین - پــــــلاک 32 - کد پستی 1198936181
فکس : 02155630771 تلفن ثابت : 02155615236 - 02155616408
تلفن های همراه
09226981181-09100624984
09351662843- 09029080746-09121244432(واتساب)
ایمیل : info@sepanjexport.com
ایمیل:jahansaderatsepanj@gmail.com

instagramwhatsuptelegramsoroshaparatfacebookpinterestigappinteresttwiter