menuordersearch
sepanjexport.com

گیاهان دارویی استاندارد

با توجه به دسته بندی گیاهان دارویی بر اساس نام گیاه و آثار درمانی ،کافیست نام گیاه دارویی و یا نام بیماری و برای سایر اقلام مانند روغن‌‌‌‌های دارویی شوینده‌‌‌‌های گیاهی ،آرایشی و بهداشتی و.....نام محصول مورد نظر رادرجعبه جستجوی زیرواردو در خواست خود را تایید،مشاهده وخرید نمایید
زنیان
بسته 250 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
زنیانبسته 50 گرمی - موجودی: 19
+
_
11,090 تومان موجودارسال رایگان
میخک
بسته 100 گرمی
میخکبسته 100 گرمی - موجودی: 9
+
_
31,670 تومان موجود
خار شتر
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
خار شتربسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
14,580 تومان موجودارسال رایگان
خولنجان
بسته 100گرمی
خولنجانبسته 100گرمی - موجودی: 20
+
_
20,930 تومان موجودارسال رایگان
خارخاسک
بسته 100 گرمی
خارخاسک بسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
19,640 تومان موجودارسال رایگان
به دانه
بسته 100 گرمی
به دانه بسته 100 گرمی - موجودی: 9
+
_
41,630 تومان موجودارسال رایگان
کتیرا
بسته 20 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
کتیرا بسته 50 گرمی - موجودی: 10
+
_
48,730 تومان موجودارسال رایگان
بادیان خطائی
بسته 100 گرمی
بادیان خطائی بسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
49,070 تومان موجودارسال رایگان
دانه چیا
50 گرم
بسته 100 گرمی
20 گرم
دانه چیا 20 گرم - موجودی: 10
+
_
7,650 تومان موجودارسال رایگان
گلنار فارسی
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
گلنار فارسی بسته 100 گرمی - موجودی: 20
+
_
34,850 تومان موجودارسال رایگان
فراسیون
بسته 100 گرمی
فراسیونبسته 100 گرمی - موجودی: 20
+
_
19,000 تومان موجودارسال رایگان
مرزنجوش
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
مرزنجوشبسته 100 گرمی - موجودی: 20
+
_
25,210 تومان موجودارسال رایگان
زعفران
بسته 4/6875 گرمی (یک مثقال )
زعفران بسته 4/6875 گرمی (یک مثقال ) - موجودی: 1
+
_
54,790 تومان موجودارسال رایگان
پودر ماریانا
بسته 100 گرمی
پودر ماریانا بسته 100 گرمی - موجودی: 8
+
_
38,130 تومان موجودارسال رایگان
جوزهندی
بسته 20 گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
جوزهندی بسته 50 گرمی - موجودی: 28
+
_
30,070 تومان موجودارسال رایگان
دم گیلاس
بسته 100 گرمی
دم گیلاسبسته 100 گرمی - موجودی: 3
+
_
23,770 تومان موجودارسال رایگان
برگ زیتون
بسته 100 گرمی
بسته 200 گرمی
برگ زیتون بسته 200 گرمی - موجودی: 2
+
_
18,430 تومان موجودارسال رایگان
انجدان رومی
بسته 100 گرمی
انجدان رومی بسته 100 گرمی - موجودی: 8
+
_
21,900 تومان موجودارسال رایگان
ترشک
بسته 100 گرمی
ترشکبسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
22,180 تومان موجود
سه پستان
بسته 100 گرمی
سه پستان بسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
12,680 تومان موجودارسال رایگان
سیاه توسه
بسته 100گرمی
سیاه توسهبسته 100گرمی - موجودی: 1
+
_
87,080 تومان موجودارسال رایگان
کلپوره(مریم نخودی همدانی)
بسته 100 گرمی
بسته 1000 گرمی
بسته 50 گرمی
کلپوره(مریم نخودی همدانی) بسته 50 گرمی - موجودی: 16
+
_
6,830 تومان موجودارسال رایگان
فلفل سیاه
بسته 1000 گرمی
بسته 100 گرمی
فلفل سیاهبسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
14,240 تومان موجودارسال رایگان
لبلاب ( داردوست ) عشقه
بسته 100 گرمی
لبلاب ( داردوست ) عشقهبسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
26,940 تومان موجودارسال رایگان
مقل ارزق
بسته 100 گرمی
بسته 1000گرمی
بسته 20 گرمی
بسته 50 گرمی
مقل ارزق بسته 50 گرمی - موجودی: 10
+
_
34,850 تومان موجودارسال رایگان
بالنگو
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
بالنگوبسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
28,500 تومان موجودارسال رایگان
کاکل ذرت
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
کاکل ذرتبسته 50 گرمی - موجودی: 27
+
_
12,680 تومان موجودارسال رایگان
افتیمون
بسته 100 گرمی
بسته 250 گرمی
بسته 1000گرمی
افتیمونبسته 1000گرمی - موجودی: 10
+
_
148,370 تومان موجودارسال رایگان
بذر البنج ،بنگ دانه
بسته 50گرمی
بسته 100 گرمی
بسته 200 گرمی
بسته 250 گرمی
بذر البنج ،بنگ دانهبسته 250 گرمی - موجودی: 10
+
_
55,410 تومان موجودارسال رایگان
چهارتخمه
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
چهارتخمهبسته 50 گرمی - موجودی: 10
+
_
13,500 تومان موجودارسال رایگان
 انگل  / وشا
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
انگل / وشابسته 50 گرمی - موجودی: 10
+
_
26,990 تومان موجودارسال رایگان
 گل فندق
بسته 100 گرمی
بسته 50 گرمی
بسته 300گرمی
بسته 1000 گرمی
بسته 200 گرمی
گل فندقبسته 200 گرمی - موجودی: 10
+
_
44,380 تومان موجودارسال رایگان
گل نیلوفر
بسته 100 گرمی
گل نیلوفربسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
20,620 تومان موجودارسال رایگان
شلتوک برنج
1000گرم
شلتوک برنج 1000گرم - موجودی: 10
+
_
14,000 تومان موجودارسال رایگان
کلزا
بسته 100 گرمی
کلزابسته 100 گرمی - موجودی: 5
+
_
7,940 تومان موجودارسال رایگان
چای سیب
بسته 100 گرمی
چای سیببسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
11,090 تومان موجودارسال رایگان
سماق نسائیده
بسته 100 گرمی
سماق نسائیدهبسته 100 گرمی - موجودی: 5
+
_
5,630 تومان موجود
شاه زیره ( کراویا)
بسته 100 گرمی
شاه زیره ( کراویا)بسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
35,360 تومان موجودارسال رایگان
موصلی سفید
بسته 1000 گرمی
بسته 100 گرمی
موصلی سفیدبسته 100 گرمی - موجودی: 16
+
_
61,730 تومان موجودارسال رایگان
شیطرج
بسته 50 گرمی
بسته 100 گرمی
شیطرجبسته 100 گرمی - موجودی: 10
+
_
31,670 تومان موجود
logo-samandehi
اگرقصد خرید دارید ثبت نام کنید به منظور خرید کالای مورد نیاز، ابتدادر سایت ثبت نام و حساب کاربری را ایجاد ووارد صفحه اختصاصی خود شوید. نحوه خرید ازفروشگاه به منظور خرید کالای مورد نیاز، وارد صفحه اختصاصی خود شوید.از منوی فروشگاه ویا با استفاده از جستجوی پیشرفته، نام محصول مورد نظر خود را انتخاب یا در قسمت جستجو درج نموده و در نـــهایت با کلیک بر روی دکمه "اضافه کردن به سبد" کالای در خواستی را به لیست خرید‌‌‌‌های خود اضافه و مراحل بعدی را انجام دهید چنانچه سفارش در ساعات غیر اداری و در روز‌‌‌‌های تعطیل ثبت شود، در اولین ساعات اداری روز بعد، سفارش ها به ترتیب اولــــویت ارسال می‌گردند سفارش‌‌‌‌های کمتر از 350هزارتومان شامل هزینه ارسال می‌گردند که این هزینه در مراحل پرداخت به اطلاع خریدار رسانده می‌شود. (به علت عدم وجود نمایندگی در سایر استان ها و شهرستان ها پرداخت در محل فقط مخصوص شهر تهران بوده و مشمول سایر استانها و شهرستان ها نمی‌شود ) رهگیری سفارشات بعد از انجام تمامی مراحل سفارش و پرداخت هزینه، سیــــستم یک کد اختصاصی سفارش برای پیگیری در اختیار شما قرار می‌دهد. شما می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز با مراجعه به وب سایت شـرکت و وارد کردن کد حساب کاربری از وضعیت سفارش خـود مطلع شوید فروشگاه برای خرید از یک فروشگاه اینترنتی ابتدا باید از اعتبار، صحت و سقم فروشگاه اطلاع و آگاهی یابید که برای این منظور می‌توان پروانه کسب وکار، نماد ( اخذ شده از مرکز تجارت الکترونیک مرکز ) را نام برد که گزینه خوبی است با کلیک بر روی آرم نماد اعتماد الکترونیک ( دقت کنید آرم نماد اعتماد و پروانه کسب وکار قابل کلیک باشد ) و یا مجوز کسب و کار می‌توانید مشخصات فروشگاه و صاحب آن را مطالعه نمایید. ثبت سفارش خرید عمده خرید کالا با وزن‌‌‌‌های بالا تر از یک کیلو (از یک کیلو تا ....... ) با توجه به مقدار و حجم خرید از لحاظ مالی و با عنایت به توان درخواست کننده کالا، از طریق ثبت سفارش صورت خواهد گرفت. لذا مشتریان گرامی که قصد خرید اقلام با وزن‌‌‌‌های بالا را دارند می‌توانند کالای مورد نیاز خودرا ثبت سفارش نمایند تا در اسرع وقت کارشناسان ما پس از بررسی بهترین راه کاررا برای خرید کالای مورد نیاز مشتریان عزیز و گرامی ارائه دهند گیاهان آپارتمانی کاهنده آلودگی هوا خواص و مضرات مواد غذایی فیلم‌‌‌‌های آموزش بهداشت فیلم‌‌‌‌های آموزشی را در آپارات ببینید
دفتر مرکزی: خیابان خیام جنوبی - اول خیابان مختاری شرقی - کوی شهید جعفر حاج واحـــــدی - کوی شــــهید پــاک آئین - پــــــلاک 32 - کد پستی 1198936181
فکس : 02155630771 تلفن ثابت : 02155615236 - 02155616408
تلفن‌‌‌‌های همراه
09226981181-09100624984
09121244432- 09029080746(واتساب)
ایمیل : info@sepanjexport.compinterestigappinterestsoroshtwitertelegraminstagramaparatfacebookwhatsup
پاسخ به سوالات
در صورت نصب واتساب وتلگرام ازطریق کامپیوترودرغیراین صورت باتلفن همراه ارتباط داشته باشید